Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty liên kết"

công ty liên kết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty liên kết.

Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (chuẩn mực số 07) ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết của nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng