Luật sư tư vấn về chủ đề "của nhân dân"

của nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề của nhân dân.

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013
Từ nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Điều 6 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung phương thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi được phê duyệt phải được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi được phê duyệt phải được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân
Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả và triệt để thì nhà nước phải đưa ra các quy hoạch kế hoạch sử dụng trước để xác đinh được hướng sử dụng đất ra sao, quy hoạch sử dụng đất chính là khoanh từng vùng đất đai hay phân bổ đất theo không gian sử dụng nhất định theo từng mục đích.

Trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?

Trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?
Luật Trưng cầu ý dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trưng cầu ý dân và lấy ý kiến của nhân dân có giống nhau không?

Hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, thanh tra, kiểm tra là gì ?

Hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, thanh tra, kiểm tra là gì ?
Theo hướng dẫn mới nhất của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tổ chức Đảng sẽ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, cụ thể:

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?
Để Nhà nước giữ được vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển, cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy để nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

Tự bàn bạc và tổ chức việc trong nội bộ cộng đồng của nhân dân trong bản ?

Tự bàn bạc và tổ chức việc trong nội bộ cộng đồng của nhân dân trong bản ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Xã Q là một xã vùng cao thường xuyên thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu, do đó xã được một tổ chức nước ngoài tài trợ cho xây hệ thống kênh mương. Nằm trong diện được tài trợ, bản Lầu, một bản trong xã cũng được xây con mương dẫn nước. Tuy nhiên sau 2 năm vận hành, do không quản lý và duy tu thường xuyên nên một số đoạn mương đã bị sạt lở và hư hỏng.