Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đảm bảo thực hiện"

đảm bảo thực hiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đảm bảo thực hiện.

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay

Những nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở Việt nam hiện nay
Bản chất giai cấp và vai trò xã hội của nhà nước được thể hiện trực tiếp ở chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước có thể xem xét dưới những góc độ khác nhau. Khi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực chính trị, nhà nước có chức năng là công cụ thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội.

Kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự

Kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự
Xuất phát từ việc thỏa thuận với nhau, thì để giải quyết tranh, các đương sự cũng có quyền lựa chọn và quyết định. Tố tụng dân sự là sự giải quyết các vụ việc dân sự bằng Tòa án. Làm rõ quyền tự định đoạt của đương sự cũng như cái cách mà Nhà nước bảo vệ và thực hiện quyền đó cho các chủ thể

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng trong trường hợp một tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng trong trường hợp một tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ
Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các chủ thể cùng nhận một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ là mục tiêu quan trọng hàng đầu khi xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử của Tòa án và thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm của các ngân hàng thời gian qua ở nước ta cho thấy vấn đề nêu trên chưa thực sự được quan tâm đầy đủ và toàn diện.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng