Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký tạm vắng"

đăng ký tạm vắng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký tạm vắng.

Đăng ký tạm vắng là gì ? Khái niệm về đăng ký tạm vắng

Đăng ký tạm vắng là gì ? Khái niệm về đăng ký tạm vắng
Đăng ký tạm vắng là việc đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc không có mặt ở nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian nhất định. Công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không khai báo tạm vắng hoặc không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác sẽ bị xoá đăng ký thường trú.