Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "danh mục thuốc"

danh mục thuốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề danh mục thuốc.

Quy định về tủ thuốc sơ cứu, danh mục thuốc ?

Quy định về tủ thuốc sơ cứu, danh mục thuốc ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được tư vấn: hiện tại, công ty chúng tôi hiện tại có hơn 11000 lao động, đã thành lập một trạm y tế trong công ty, ở mỗi nhà xưởng đều có lắp đặt tủ thuốc y tế (mỗi nhà xưởng có từ 1200-1600 người có lắp 4 tủ thuốc).