Luat Minh Khue

đất năm

đất 50 năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất 50 năm

Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất!

Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất!
Kính gửi văn phòng luật sư Minh Khuê ! Tôi đang có ý định mua một miếng đất ruộng bãi (gọi là đất phần trăm) tại làng Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Mảnh đất này đã được chuyển nhượng bằng hình thức viết tay cho một người, nay tôi mua lại. Mảnh đất này được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất (như file đính kèm).