Di sản không có người thừa kế

Di sản thừa kế không có người thừa kế là tài sản do người chết để lại nhưng không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng người đó không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản.

Chuyên mục: "Di sản không có người thừa kế" phân tích quy định của pháp luật thừa kế có liên quan đến nội dung này.

Bài tư vấn về chủ đề Di sản không có người thừa kế

Người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế tổ chức thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Vậy người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì?

Phần đất của người chết không có người thừa kế sẽ thuộc về ai?

Phần đất của người chết không có người thừa kế sẽ thuộc về ai?
Trong một số trường hợp một người không còn người thân chết đi thì phần di sản của họ theo lý sẽ không có ai thừa kế. Vậy thì trong trường hợp đó, phần đất của người chết không có người thừa kế sẽ thuộc về ai? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với nội dung bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng