Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ nghĩa trang"

dịch vụ nghĩa trang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ nghĩa trang.

Dịch vụ nghĩa trang – ngành kinh doanh đầy triển vọng

Dịch vụ nghĩa trang – ngành kinh doanh đầy triển vọng
Lạc Hồng Viên, một nghĩa trang đẹp và lớn nhất Việt Nam, với vốn đầu tư ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng đang được chuẩn bị xây dựng tại Kỳ Sơn ( tỉnh Hòa Bình). Điều đáng nói hơn đây là nghĩa trang đa chức năng ( gồm cả công viên) do một doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin giới thiệu đến quí vị các qui định về dịch vụ nghĩa trang – một ngành kinh doanh doanh đầy triển vọng tại Việt Nam.

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá ...

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến ...