Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch vụ xuất khẩu"

Dịch vụ xuất khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch vụ xuất khẩu.

Cách đăng ký kê khai khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

Cách đăng ký kê khai khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ? Hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu
Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 sử dụng nguồn vốn vay ? Quy định về kiểm tra, xác minh hoàn thuế giá trị gia tăng ? Quy định về điều chỉnh hóa đơn để hoàn thuế GTGT ? Hoàn thuế giá trị gia tăng với loại hình tạm nhập tái xuất ? Được Tổng Cục Thuế hướng dẫn cụ thể:

Tư vấn dịch vụ xuất khẩu ?

Tư vấn dịch vụ xuất khẩu ?
Chào Luật sư! Công ty tư vấn cho khách hàng đi du học ở nước ngoài, việc tư vấn thực hiện tại Việt Nam. Sau khi khách hàng đi học thì tổ chức nước ngoài chuyển tiền hoa hồng môi giới cho công ty. Xin hỏi trường hợp này có phải dịch vụ xuất khẩu không? Xin cảm ơn!