Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ y tế"

dịch vụ y tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ y tế.

Xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế mới nhất

Xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế mới nhất
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.