Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều chỉnh giá"

điều chỉnh giá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều chỉnh giá.

Điều chỉnh giá trong hợp đồng

Điều chỉnh giá trong hợp đồng
Trong mua bán quốc tế các hàng hóa mà giá cả biến động mạnh, các bên nên đưa vào hợp đồng điều khoản về điều chỉnh giá. Nếu không, khi giá thay đổi sẽ rất dễ dẫn đến tranh chấp.