Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam"

điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Nội dung chính của Quy định thi hành điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nội dung chính của Quy định thi hành điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW). Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến Quy định thi hành Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng