Luật sư tư vấn về chủ đề "đoàn luật sư"

đoàn luật sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đoàn luật sư.

Thông báo thành lập công ty luật tại đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Thông báo thành lập công ty luật tại đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Công ty luật được thành lập theo quy định của luật luật sư, sau khi thành lập doanh nghiệp cần gửi thông báo về việc đã thành lập công ty đến đoàn luật sư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thông báo này để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng: