Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đóng bù"

đóng bù | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đóng bù.

Đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ ?

Đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ ?
Thưa luật sư. xin cho tôi hỏi về việc đóng bù bhxh. trước đây tôi có tham gia bhxh nhưng lại ngưng đóng từ tháng 7/2015. giờ tôi có bầu hơn 2 tháng nên muốn đóng để hưởng chế độ thai sản, đầu tháng 1/2017 tôi sẽ đóng bhxh, tuy nhiên tôi lo lắng sẽ sinh sớm hơn dự sinh thì sẽ không đủ thời gian 6 tháng để hưởng chế độ