đóng bù

Bài tư vấn về chủ đề đóng bù

Đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ ?

Đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ ?
Thưa luật sư. xin cho tôi hỏi về việc đóng bù bhxh. trước đây tôi có tham gia bhxh nhưng lại ngưng đóng từ tháng 7/2015. giờ tôi có bầu hơn 2 tháng nên muốn đóng để hưởng chế độ thai sản, đầu tháng 1/2017 tôi sẽ đóng bhxh, tuy nhiên tôi lo lắng sẽ sinh sớm hơn dự sinh thì sẽ không đủ thời gian 6 tháng để hưởng chế độ
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng