Luật sư tư vấn về chủ đề "dụng cụ chỉnh hình"

dụng cụ chỉnh hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dụng cụ chỉnh hình.

Quy định mới nhất về cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đối với người lao động bị tai nạn lao động

Quy định mới nhất về cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình đối với người lao động bị tai nạn lao động
Trường hơp nào người lao động bị tai nạn lao động được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình? Quy trình cấp tiền để thực hiện mua phương tiện trợ giúp tiến hành như thế nào? Dưới đây là quy định mới nhất về nội dung này.

Mẫu Danh sách giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình(Mẫu số 19M-HSB)

Mẫu Danh sách giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình(Mẫu số 19M-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quyết định Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 03P-HSB)

Mẫu quyết định Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 03P-HSB)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội