Luật sư tư vấn về chủ đề "gia nhập công"

gia nhập công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia nhập công.

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980
Công ước Viên năm 1980 của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên) là một trong các công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất.