Luật sư tư vấn về chủ đề "gia nhập công"

gia nhập công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia nhập công.

Các thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước nhân quyền quốc tế

Các thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước nhân quyền quốc tế
Mặc dù nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn khi gia nhập Công ước quốc tế về quyền con người. Tuy nhiên, trong quá trình gia nhập và thi hành các công ước này thì Việt Nam còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cụ thể sẽ được phân tích rõ hơn thông qua bài viết dưới đây.

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980

Việt Nam và việc gia nhập công ước Viên năm 1980
Công ước Viên năm 1980 của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên) là một trong các công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất.