Luật sư tư vấn về chủ đề "giải thích pháp luật"

giải thích pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải thích pháp luật.

Giải thích pháp luật – Cách nhìn của hành pháp

Giải thích pháp luật – Cách nhìn của hành pháp
Nếu nói giải thích pháp luật (legal interpretation) là làm rõ tinh thần, nội dung của một văn bản pháp luật[1] thì việc giải thích phải gắn với thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản.

Đôi điều về giải thích pháp luật theo nghĩa rộng

Đôi điều về giải thích pháp luật theo nghĩa rộng
Nguyên tắc bắt buộc đối với công việc giải thích pháp luật là phải mang đến được cho văn bản pháp luật một nghĩa chứa đựng trong ngôn ngữ của văn bản đó. Ở một góc độ khác, hoạt động giải thích pháp luật có thể đưa ra cho văn bản một nghĩa xa hơn ý nghĩa ngôn ngữ của nó, một nghĩa mở rộng hoặc hạn chế hơn nghĩa mà ngôn ngữ của văn bản có thể mang.

Khái niệm và vai trò của chính sách giải thích pháp luật

Khái niệm và vai trò của chính sách giải thích pháp luật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích và làm rõ về khái niệm chính sách giải thích pháp luật? Vai trò của giải thích pháp luật là gì?..."

Nội dung và ý nghĩa của chính sách giải thích pháp luật

Nội dung và ý nghĩa của chính sách giải thích pháp luật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng, cụ thể câu hỏi của khách hàng như sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích nội dung và ý nghĩa của chính sách giải thích pháp luật? ..."

Giới hạn của giải thích pháp luật

Giới hạn của giải thích pháp luật
Bất cứ một hoạt động pháp lý nào cũng phải có giới hạn của nó, đặc biệt đối với hoạt động có sắc thái và độ nhạy cảm cao như giải thích pháp luật. Nhận thức được ranh giới, phạm vi, mức độ của hoạt động giải thích pháp luật và chủ động điều tiết nó là một việc nên làm. Vấn đề này càng không phải là ngoại lệ với Việt Nam, khi chúng ta đang trong quá trình đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tiến hành công cuộc cải cách tư pháp như hiện nay.

Bàn luận về giải thích pháp luật với tư cách là một quy trình

Bàn luận về giải thích pháp luật với tư cách là một quy trình
Quá trình giải thích pháp luật được nhìn nhận ít nhất ở hai phương diện: giải thích pháp luật là một quá trình nhận thức nhất định và giải thích pháp luật là một quy trình... Để hiểu rõ hơn về phương diện giải thích pháp luật là một quy trình nói riêng, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Các quan điểm về mục tiêu của chính sách giải thích pháp luật và quá trình giải thích pháp luật là một quá trình nhận thức nhất định

Các quan điểm về mục tiêu của chính sách giải thích pháp luật và quá trình giải thích pháp luật là một quá trình nhận thức nhất định
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến chính sách giải thích pháp luật, cụ thể là xem xét về các quan điểm về mục tiêu của chính sách giải thích pháp luật và quá trình giải thích pháp luật là một quá trình nhận thức nhất định...