Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy tờ chứng minh"

giấy tờ chứng minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy tờ chứng minh.

Giấy vận tải là gì? Không mang giấy vận tải bị xử phạt bao nhiêu?

Giấy vận tải là gì? Không mang giấy vận tải bị xử phạt bao nhiêu?
Giấy vận tải ( Giấy vận chuyển) là văn bản cần phải có khi người điều khiển có tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải. Loại văn bản này có thể bằng bản giấy hoặc được lưu dưới dạng điện tử, dùng để đi dùng và xuất trình với cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Suy đoán vô tội ở Canada: tiếp cận so sánh với Việt Nam

Suy đoán vô tội ở Canada: tiếp cận so sánh với Việt Nam
Trên thế giới có nhiều phiên bản khác nhau về suy đoán vô tội. Tác giả xem xét nghĩa quy phạm của khái niệm này ở Việt Nam và Canada. Các vấn để liên quan đến giải thích, áp dụng pháp luật và việc dịch khái niệm cơ bản này ở cả hai quốc gia cũng được xem xét kỹ lưỡng.

Tư vấn giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với người hưởng di sản trước năm 1975?

Tư vấn giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với người hưởng di sản trước năm 1975?
Mong Luật sư tư vấn. Ba tôi mất 2008 không để lại di chúc, năm 2009 mẹ tôi đi sang tên giấy tờ nhà và đất nhưng chỉ để mẹ tôi làm người đại diện. Năm 2010 ông nội tôi mất, năm 2011 bà nội tôi mất. Ông nội và bà nội tôi có 5 người con: ba tôi, chú 6 (hy sinh năm 1966), cô 7, cô 8, chú 9 Ba và mẹ tôi có 4 người con: anh 2, chị 3, anh 4 và tôi.

Tư vấn về vấn đề sở hữu tài sản

Tư vấn về vấn đề sở hữu tài sản
Xin chào Luật sư! Tôi có một vấn đề nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi. Bạn tôi có đưa số tiền là 70 triệu đồng cho một người quen để cùng mở công ty, giấy tờ gì đều do bạn tôi đứng tên, người đó không có đứng tên gì cả. Người đó hứa giúp và cùng bạn tôi mở công ty nên bạn tôi đã đưa cho người đó số tiền như trên.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook