Luật sư tư vấn về chủ đề "hải quân"

hải quân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hải quân.

Điều kiện gia nhập bộ đội hải quân được quy định như thế nào ? Khi nào phải đi bộ độ ?

Điều kiện gia nhập bộ đội hải quân được quy định như thế nào ? Khi nào phải đi bộ độ ?
Miễn nghĩa vụ khi là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động ? Quy định của pháp luật về việc tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện hay bắt buộc ? Có bị gọi nghĩa vụ quân sự sau khi đã phẫu thuật tật khúc xạ mắt ? ... sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: