Luật sư tư vấn về chủ đề "Hệ thống đăng ký"

Hệ thống đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hệ thống đăng ký.

Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm - Kết quả của quá trình hợp tác “Hỗ trợ hoàn thiện khung pháp luật và hiện đại hoá hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm” giữa Việt Nam và IFC. Cùng với những thành tựu chung của đất nước, trong những năm qua, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những thiết chế tích cực hỗ trợ sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...