Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hệ thống đăng ký"

Hệ thống đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hệ thống đăng ký.

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản
Trên thế giới, đối với bất cứ một quốc gia hay một thể chế chính trị nào thì chế độ sở hữu tài sản luôn là một chế định quan trọng bậc nhất trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Trong đó việc bảo vệ quyền sở hữu là một vấn đề đáng quan tâm, thường được chia thành hai nhóm tuỳ thuộc vào loại tài sản là động sản hay bất động sản.

Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm
Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm - Kết quả của quá trình hợp tác “Hỗ trợ hoàn thiện khung pháp luật và hiện đại hoá hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm” giữa Việt Nam và IFC. Cùng với những thành tựu chung của đất nước, trong những năm qua, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những thiết chế tích cực hỗ trợ sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng