Luật sư tư vấn về chủ đề "hiện đại hóa"

hiện đại hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiện đại hóa.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong việc phát triển nền kinh tế?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong việc phát triển nền kinh tế?
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng toàn toàn cầu như hiện nay thì thuật ngữ "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" dường như đã dần trở nên quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ cùng quý bạn đọc tìm hiểu rõ vấn đề này nhé.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới và những hạn chế của kinh tế kế hoạch hóa tập trung?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới và những hạn chế của kinh tế kế hoạch hóa tập trung?
Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá: Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hoá thời kỳ 1960 -1985. Sai lầm trong việc xác định mục tiêu, bước đi, nóng vội chủ quan muốn đẩy nhanh công nghiệp hóa khi chưa có điều kiện, chậm đổi mới...

Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng toàn toàn cầu như hiện nay thì thuật ngữ "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" dường như đã dần trở nên quen thuộc đối với chúng ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tất yếu lịch sử trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là con đường chắc chắn sẽ giúp nước nhà thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh, có thể sánh vai cùng các cường quốc kinh tế trên thế giới. Câu hỏi đặt ra rằng "Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?", mời bạn cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản: Chìa khóa đi vào hiện đại hóa Kinh nghiệm đào tạo kỹ thuật ở cấp giáo dục phổ cập - Hồng Lê Thọ

Giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản: Chìa khóa đi vào hiện đại hóa Kinh nghiệm đào tạo kỹ thuật ở cấp giáo dục phổ cập - Hồng Lê Thọ
Phải chăng giáo dục là sản phẩm như bất cứ một sản phẩm nào đó trên thị trường, do đó việc cung cấp tùy thuộc vào cung cầu trên thị trường? Đây là vấn đề đang được bàn cãi ở Việt Nam. Những quan điểm bày tỏ trên báo chí hiện nay hầu hết là phát biểu ý kiến chủ quan cá nhân, hoặc mới chỉ dựa vào kinh nghiệm của các nước nhưng chưa dựa vào cơ sở lý thuyết kinh tế.

Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics

Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics
Đổi mới phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm để người sản xuất, kinh doanh tự chủ động trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường.Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : V/v Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : V/v Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ 
và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên 
phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Về việc sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng
Quyết định 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020
Về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước

Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Vai trò của văn học dịch đối với quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX”

Vai trò của văn học dịch đối với quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX”
Vừa qua, tại Viện Văn học đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước chuyên ngành văn học Việt Nam (mã số: 62.22.34.01) của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Vĩnh với đề tài “Vai trò của văn học dịch đối với quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX”.