Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệu đính"

hiệu đính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệu đính.

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2018
Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp hồ sơ hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp