Tôi tính đi tính lại chỉ được khoảng 476m2 trong khi đó diện tích đất trên sổ là : 497m2 và khi thu thuế nhà nước lại tính theo m2.

 - Mảnh đất các cạnh đều thẳng có chiều dài lần lượt là a=14,6m, b=33.6m, c=14,m, d=32,9m. ( cạnh a vuông góc với cạnh b - tôi tính đi tính lại chỉ được khoảng 476m2) . Tôi đã bị thiệt thòi khi mua đất vì tin tưởng vào sổ nhà nước cấp, rồi lại bị thiệt thòi khi nộp thuế . Vậy xin hỏi luật sư bây giờ tôi phải làm gì trong trường hợp này ạ? có nên cứ dể nhưhe ế hay không?

Câu hỏi đuợc biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai  của công ty luật Minh Khuê.

sai khác trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất        

Luật sư tư vấn luật đất đai qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định số  43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Nội dung phân tích:

1. Khoản 4 điều 95 luật đất đai có quy định như sau:

“Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

>> Xem thêm:  Luật sư đại diện tranh tụng tại tòa án giải quyết tranh chấp đất đai

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.”

Do vậy trong truờng hợp này, căn cứ khoản 4 điều 95 luật đất đai 2013 thì anh có thể yêu cầu sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. khoản 1 điều 86 nghị định số 43/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.”

Vậy anh cần nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Nếu sau khi kiểm tra phát hiện sai sót thì Văn phòng đăng ký đất đai  có tránh nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đối

>> Xem thêm:  Sang tên cho đất có cần đo lại sổ địa chính không ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn chuyển quyền sở hữu đất thổ cư khi mua ?