Luật sư tư vấn về chủ đề "hiệu lực thi hành"

hiệu lực thi hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiệu lực thi hành.

Xác định hiệu lực thi hành của văn bản ?

Xác định hiệu lực thi hành của văn bản ?
Quyết định về việc giao thu tiền ki ốt chợ của huyện than uyên năm 2017 được ban hành ngày 06/2/2017, nhưng tại điều 3. lại ghi quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017. như vậy là đúng hay sai xin tư vấn giúp. xin chân thành cảm ơn

Quyết định số 780/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp : Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành trong năm 2008 qua rà soát văn bản còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 780/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp : Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành trong năm 2008 qua rà soát văn bản còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành trong năm 2008 qua rà soát văn bản còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung

Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực thi hành khi nào? Quá trình thi hành Hiệp định VPA/FLEGT mang lại giá trị gì?

Hiệp định VPA/FLEGT có hiệu lực thi hành khi nào? Quá trình thi hành Hiệp định VPA/FLEGT mang lại giá trị gì?
Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT nhằm tạo khung pháp lý để đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu và EU được sản xuất hợp pháp, góp phần thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và EU.