Hộ chiếu ngoại giao

Bài tư vấn về chủ đề Hộ chiếu ngoại giao

Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đáp ứng đủ điều kiện sau: (i) Thuộc đối tượng tại Điều 8/Điều 9 của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019; (ii) Được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.

Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài

Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài
Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở nước ngoài trong trường hợp nào? Luật Minh Khuê hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực ở nước ngoài trong bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng