Luật sư tư vấn về chủ đề "học ngoại ngữ"

học ngoại ngữ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề học ngoại ngữ.

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2011-2020

Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường: Bắt đầu ngay từ bậc

Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường: Bắt đầu ngay từ bậc
Viết lại sách giáo khoa, tăng gấp đôi thời lượng và thực hiện giảng dạy ngoại ngữ chính thức ngay ở bậc tiểu học... là những điểm mới đang gây nhiều ý kiến tranh luận về tính khả thi của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2006-2015 vừa được Bộ GD-ĐT trình Chính phủ.