Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bài tư vấn về chủ đề Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?
Các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận động của các sự vật luôn là một lực lượng không thể kiểm soát được và dường như đã trở thành một sức mạnh đe doạ tới sức khoẻ, tính mạng con người, của cải vật chất trên phạm vi toàn xã hội. Khi các rủi ro xảy ra thường kéo theo những tổn thất không lường và để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của con người, đến một cộng đồng dân cư, thậm chí đến cả một xã hội.

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên bảo hiểm với bên tham gia bảo hiểm, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba thay cho bên được bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm, bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm.

Căn cứ bồi thường hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại

Căn cứ bồi thường hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm thiệt hại
Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, căn cứ bồi thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định số tiền mà một doanh nghiệp bảo hiểm hoặc một chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải chi trả cho người được bảo hiểm. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác định mức độ thiệt hại và giá trị thực của tài sản bị tổn thất.

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mang lại nhiều lợi ích cho người mua bảo hiểm và nạn nhân khi không may gặp tai nạn do xe cơ giới gây ra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng