Luật sư tư vấn về chủ đề "Hợp đồng bảo lãnh"

Hợp đồng bảo lãnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hợp đồng bảo lãnh.

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh mới nhất

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh mới nhất
Bảo lãnh thanh toán là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khi đến hạn.

Quy định về mẫu hợp đồng bảo lãnh mới nhất 2022

Quy định về mẫu hợp đồng bảo lãnh mới nhất 2022
Biện pháp bảo lãnh thường được xác lập khi bên được bảo lãnh không có tài sản đảm bảo, mà họ cũng không thể sử dụng tài sản của người khác để bảo đảm, vì theo nguyên tắc tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên bảo đảm