Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng tài trợ"

hợp đồng tài trợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng tài trợ.

Tài trợ hạng hai (MEZZANINE FINANCING) là gì ?

Tài trợ hạng hai (MEZZANINE FINANCING) là gì ?
Đôi khi, lợi nhuận không đủ để một doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu mở rộng và tăng trưởng của họ. Và để trang trải cho điều đó, họ phải sử dụng các nguồn vốn bên ngoài.