Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp nhất công ty"

hợp nhất công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp nhất công ty.

Các quy định pháp luật về M&A tại Việt Nam hiện nay

Các quy định pháp luật về M&A tại Việt Nam hiện nay
M&A đã không còn xa lạ ở Việt Nam, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh doanh toàn cầu . Vậy có những quy định pháp lý nào liên quan đến hoạt động M&A ở Việt Nam hiện nay. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu bài viết dưới đây để làm rõ vấn đề này.

Luật Đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về hoạt động M&A?

Luật Đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về hoạt động M&A?
Hoạt động M&A ở Việt Nam được điều chỉnh bởi 4 luật chính bao gồm : Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán. Vậy Luật Đầu tư mới nhất hiện nay điều chỉnh hoạt động này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Quy định mới nhất về việc hợp nhất và chia tách Doanh nghiệp ?

Quy định mới nhất về việc hợp nhất và chia tách Doanh nghiệp ?
Hợp nhất là nghiệp vụ theo đó hai hay nhiều công ty kết hợp lại thành một công ty duy nhất. Công việc này có thể được thực hiện bằng cách thành lập một công ty mới, hoặc sáp nhập vào một công ty sẵn có. Việc chia tách và hợp nhất công ty tiến hành như thế nào ? Cụ thể:

Công ty có thể được tổ chức lại bằng những hình thức nào?

Công ty có thể được tổ chức lại bằng những hình thức nào?
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty có thể được tổ chức lại công ty dưới các hình thức gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty. Những quy định về tổ chức lại công ty là cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho công ty phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng. Dưới đây là những hình thức tổ chức lại công ty cụ thể: