Luật sư tư vấn về chủ đề "hưởng chính sách"

hưởng chính sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hưởng chính sách.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào ?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào ?
Thưa Luật sư, tôi công tác ở một công ty được 11 năm (bắt đầu từ 2005). Hiện naycông ty tôi đang thưc hiện chi trả cuốn chiếu TRỢ CẤP THÔI VIỆC cho những nhân viên kýhợp đồng lao động trước 01/01/2009. Nội dung theo Công ty thông báo là: 1. Viết đơn xin nghỉ việc từ 18/03/2016 để hưởng trợ cấp thôi việc. 2. Viết đơn xin làm việc trở lại (thống nhất chung là làm việc lại từ 22/03/2016). Vậy, Quí Luật Sư cho tôi hỏi: Khi tôi nghỉ việc thì trợ cấp thất nghiệp của tôi đóng từ 2009 đến 2015 có được bảo hiểm xã hội giải quyết không, khi mà hợp đồng lao động (mới) ký ngày 22/03/2016?