Luật sư tư vấn về chủ đề "hủy hôn"

hủy hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hủy hôn.

Hướng dẫn cách hủy hôn với người nước ngoài ?

Hướng dẫn cách hủy hôn với người nước ngoài ?
Thưa Luật sư, tôi giới thiệu cho em tôi 1 người Hàn Quốc. Sau khi nói chuyện 2 bên đồng ý và tiến hành đính hôn nhưng lúc đấy em tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi nên chưa đăng kí kết hôn và chưa ngủ với nhau.

Thủ tục hủy giấy chứng nhận kết hôn ?

Thủ tục hủy giấy chứng nhận kết hôn ?
Kết hôn là một trong những quyền cơ bản của công dân được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ theo quy định pháp luật. Theo Điều 39 Bộ luật Dân sự quy định quyền kết hôn của công dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ theo các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Tại khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.