Luật sư tư vấn về chủ đề "Khái quát pháp luật"

Khái quát pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khái quát pháp luật.

Khái quát pháp luật về hợp tác hành chính ở cộng hà liên bang Đức

Khái quát pháp luật về hợp tác hành chính ở cộng hà liên bang Đức
Bắt nguồn từ Chương trình "Nhà nước hiện đại – Nền hành chính hiện đại" của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức năm 1999, pháp luật về hợp tác hành chính luôn là tâm điểm của tiến trình hiện đại hóa nhà nước và nền hành chính theo mẫu hình của nhà nước năng động.

Khái quát pháp luật của một số quốc gia về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?

Khái quát pháp luật của một số quốc gia về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự?
Bên cạnh đó, pháp luật Hoa Kỳ cho phép dẫn độ bất kỳ người nước ngoài nào được phát hiện trên lãnh thổ của mình mà người này đã bị yêu cầu dẫn độ hoặc bị truy cứu TNHS bởi một Tòa án hình sự quốc tế. Cơ quan trung ương về dẫn độ là Văn phòng các vấn đề quốc tế, Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ...