Luật sư tư vấn về chủ đề "không dùng tiền mặt"

không dùng tiền mặt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không dùng tiền mặt.

Chỉ thị số 22/CT-TTg đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Chỉ thị số 22/CT-TTg đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yêu của toàn thế giới, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, từ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020