Luật sư tư vấn về chủ đề "kiện tụng"

kiện tụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiện tụng.

Thủ tục kiện tụng dân sự trong tranh chấp hợp đồng thuê nhà?

Thủ tục kiện tụng dân sự trong tranh chấp hợp đồng thuê nhà?
Khi các tranh chấp về hợp đồng thuê nhà xảy ra thì trước tiên dựa trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận giữa các bên để đưa ra phương án thống nhất thanh lý hợp đồng thuê nhà. Nếu các bên không thể tìm được tiếng nói chung thì phải khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp: