Luật sư tư vấn về chủ đề "kiều hối"

kiều hối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiều hối.

Kiều hối là gì? Pháp luật Việt Nam về chuyển và nhận kiều hối?

Kiều hối là gì? Pháp luật Việt Nam về chuyển và nhận kiều hối?
Kiều hối là số tiền ngoại tệ do người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài gửi về cho gia đình và người thân ở Việt Nam. Kiều hối có vai trò lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Vậy pháp luật có những quy định cụ thể như thế nào về hoạt động chuyển và nhận kiều hối?