Luat Minh Khue

kinh tế vĩ mô

kinh tế vĩ mô - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kinh tế vĩ mô

Minh bạch và cân bằng lợi ích chìa khóa cho sự tăng trường bền vững

Minh bạch và cân bằng lợi ích chìa khóa cho sự tăng trường bền vững
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI đặt ra những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội khá táo bạo cho năm 2005, nổi bật là GDP phải tăng trưởng 8,5%. Các chuyên gia kinh tế đã có nhiều ý kiến, lý lẽ khá thuyết phục để phấn khởi, tin tưởng, song không khỏi có những lo âu về tính bền vững và chất lượng của tăng trưởng, không khỏi lo âu khi nghĩ tới thiên tai, sóng thần…