Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế vĩ mô"

kinh tế vĩ mô | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế vĩ mô.

Minh bạch và cân bằng lợi ích chìa khóa cho sự tăng trường bền vững

Minh bạch và cân bằng lợi ích chìa khóa cho sự tăng trường bền vững
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI đặt ra những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội khá táo bạo cho năm 2005, nổi bật là GDP phải tăng trưởng 8,5%. Các chuyên gia kinh tế đã có nhiều ý kiến, lý lẽ khá thuyết phục để phấn khởi, tin tưởng, song không khỏi có những lo âu về tính bền vững và chất lượng của tăng trưởng, không khỏi lo âu khi nghĩ tới thiên tai, sóng thần…