Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh tế học"

kinh tế học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh tế học.

Bảo hộ độc quyền sáng chế ở Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ kinh tế học

Bảo hộ độc quyền sáng chế ở Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ kinh tế học
Theo Adam B. Jaffe, lợi ích do tri thức tạo ra từ hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) được các doanh nghiệp nắm giữ thông qua các phương thức sau1: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); tận dụng thời gian đi trước dẫn đầu và cơ hội tích luỹ kinh nghiệm; nắm giữ những tài sản hay năng lực chuyên dụng. Trong nghiên cứu này, chúng ta sẽ tập trung vào phương thức bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt xem xét ý nghĩa kinh tế của việc bảo hộ sáng chế, một sản phẩm đầu ra quan trọng trong hoạt động R&D của do

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi

Thử nhìn từ luật và kinh tế học hành vi
Người dân VN hầu như không có thói quen sử dụng pháp luật trong quan hệ với chính quyền và với nhau. Tại sao vậy? Lý thuyết về kinh tế học hành vi (behavioral economics) có thể giải đáp câu hỏi này. Cụ thể là lý thuyết về “có đi có lại” (reciprocity) trong hành vi kinh tế.