Luat Minh Khue

kỹ năng lãnh đạo

kỹ năng lãnh đạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một mình người quản lý, người lãnh đạo – quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể.