làm chủ hành vi

Bài tư vấn về chủ đề làm chủ hành vi

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?

Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi sẽ thực hiện các giao dịch dân sự như thế nào?
Quan hệ dân sự được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận và tự do ý chí giữa các bên. Các bên tham gia quan hệ dân sự phải là các chủ thể có khả năng nhận thức. Vậy, khi tham gia vào các quan hệ dân sự pháp luật quy định về những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như thế nào?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng