Lựa chọn nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư là hoạt động được thực hiện để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư. Chuyên mục: "Lựa chọn nhà đầu tư" phân tích tất cả quy định pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư trong từng ngành luật cụ thể.

Bài tư vấn về chủ đề Lựa chọn nhà đầu tư

Quy định về lập danh mục dự án đầu tư, căn cứ lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất ?

Quy định về lập danh mục dự án đầu tư, căn cứ lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về lập danh mục dự án đầu tư, căn cứ lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất, cụ thể:

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện nay

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện nay
Lựa chọn nhà đầu tư là hoạt động được thực hiện để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện thông qua hình thức nào sẽ phù hợp theo quy định hiện nay?

Quy định thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch hồ sơ dự thầu ?

Quy định thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch hồ sơ dự thầu ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch hồ sơ dự thầu, cụ thể:

Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư áp dụng trong trường hợp nào ? Nội dung & phương thức giám sát, theo dõi ?

Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư áp dụng trong trường hợp nào ? Nội dung & phương thức giám sát, theo dõi ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, cụ thể:

Quy định mới về quản lý các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư

Quy định mới về quản lý các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư
Quy định mới về quản lý các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư đã được ban hành, mang lại sự minh bạch và hiệu quả cho quản lý tài chính của các nhà đầu tư. Bài viết này sẽ giới thiệu những nội dung quan trọng trong quy định mới và cách nó có thể ảnh hưởng đến quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Những dự án phải tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

Những dự án phải tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?
Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là một công cụ quan trọng giúp chủ đầu tư quản lý và triển khai các dự án đầu tư một cách hiệu quả và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Những dự án nào phải tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành? Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng