Luật sư tư vấn về chủ đề "luật kinh doanh"

luật kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật kinh doanh.

Tổng quan về hệ thống pháp luật kinh doanh

Tổng quan về hệ thống pháp luật kinh doanh
“Pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong đó có các quan hệ kinh tế. Người quản lý DN muốn quản lý DN phải biết mình tham gia vào các quan hệ nào và các quan hệ đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật như thế nào?”

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
Chính phủ ngày 15-10 ban hành Nghị định số 153 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, cụ thể: về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản…

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 số 24/2000/QH10

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 số 24/2000/QH10
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt độngkinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm

Chống trục lợi bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh, giải quyết tranh chấp tại Tòa Án

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh, giải quyết tranh chấp tại Tòa Án
Tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại là một dạng tranh chấp phổ biến việc giải quyết các tranh chấp đó đòi hỏi các bên phải am hiểu pháp lý và có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Luật Minh Khuê là lựa chọn pháp lý hàng đầu cho Bạn khi giải quyết tranh chấp tại Tòa Án: