Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thủ đô"

luật thủ đô | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thủ đô.

Chính sách ưu tiên và chính sách nhà nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm và tổ chức điều phối vùng thủ đô theo quy định pháp luật hiện hành

Chính sách ưu tiên và chính sách nhà nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm và tổ chức điều phối vùng thủ đô theo quy định pháp luật hiện hành
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chính sách ưu tiên, chính sách nhà nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm và tổ chức điều phối vùng thủ đô theo quy định pháp luật hiện hành...

Phân tích nguyên tắc, nội dung và lĩnh vực phối hợp trọng tâm về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô

Phân tích nguyên tắc, nội dung và lĩnh vực phối hợp trọng tâm về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nguyên tắc, nội dung và lĩnh vực phối hợp trọng tâm về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô...

Quốc hội không thông qua dự luật thủ đô

Quốc hội không thông qua dự luật thủ đô
Chiều 29/3, chỉ với 35% đại biểu tán thành và 44% không tán thành, Quốc hội đã không thông qua dự thảo luật thủ đô. Nhiều nhà làm luật đề nghị lùi việc xem xét dự luật này vào kỳ họp sau, tức là Quốc hội khóa 13.