Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật thực hành tiết kiệm"

luật thực hành tiết kiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật thực hành tiết kiệm.

Lãnh đạo cơ quan nhà nước tổ chức tiệc chia tay vi phạm quy định nào của Đảng?

Lãnh đạo cơ quan nhà nước tổ chức tiệc chia tay vi phạm quy định nào của Đảng?
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn, không thể thiếu của mỗi cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây có nhiều vụ việc cho thấy nhiều cán bộ, Đảng viên, cơ quan nhà nước có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, chi tiêu vượt mức, sử dụng kinh phí sai mục đích gây thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.

Giới thiệu về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005

Giới thiệu về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005
Việc ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh là hết sức cần thiết để đảm bảo cho tiết kiệm ngang tầm một “quốc sách” được thể chế hoá ở mức độ pháp lý cao hơn và phải được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách kiên quyết, có hiệu quả; đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các văn bản pháp luật của các lĩnh vực mới ban hành.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng