Luật sư tư vấn về chủ đề "lực lượng vũ trang"

lực lượng vũ trang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lực lượng vũ trang.

Mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật.

Mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật.
Hiện nay, lợi dụng việc góp ý về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, một số người đã kiến nghị rằng “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào”. Điều đó là trái với mục tiêu phát triển Chủ Nghĩa Xã Hội.

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang
Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do bộ nội vụ - bộ tài chính ban hành
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook