Luật sư tư vấn về chủ đề "lực lượng vũ trang"

lực lượng vũ trang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lực lượng vũ trang.

Công văn 3124/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Công văn 3124/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Công văn 3124/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm
Ngày 7 tháng 3 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng những khoản phụ cấp lương nào?

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng những khoản phụ cấp lương nào?
Thưa Luật sư, tôi đang nghiên cứu về chế độ lương và phụ cấp của Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Luật sư có thể cho tôi được biết ngoài lương ra thì những đối tượng này sẽ được hưởng thêm các khoản phụ cấp nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này.

Nhập khẩu Hà Nội và thủ tục nhập khẩu vào hộ tập thể của đơn vị lực lượng vũ trang ?

Nhập khẩu Hà Nội và thủ tục nhập khẩu vào hộ tập thể của đơn vị lực lượng vũ trang ?
Kính thưa Luật sư: Tôi hiện đang công tác tại Đại học PCCC, là cán bộ công chức. Hiện tôi đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội, tuy nhiên chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Vậy xin hỏi quý luật sư, tôi có thể xin nhập khẩu vào gia đình nhà bác ruột mình có HKTT tại quận Hoàng Mai hay không (đã được chủ hộ đồng ý).

Thông tư số 88/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Thông tư số 88/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008