Luật sư tư vấn về chủ đề "Mở cửa thị trường"

Mở cửa thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mở cửa thị trường.

Thị trường sản phẩm bổ trợ (Aftermarkets) là gì ?

Thị trường sản phẩm bổ trợ (Aftermarkets) là gì ?
Ngoài việc xác định thị trường sản phẩm liên quan dựa vào việc xác định nhóm các sản phẩm có khả năng thay thế cho nhau, người ta còn có thể xác định thị trường liên quan dựa vào nhóm các sản phẩm có tính bổ sung cho nhau.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook