Môi trường đất

Bài tư vấn về chủ đề Môi trường đất

Tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo quy định mới

Tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo quy định mới
Đất là một trong ba yếu tố tổng hợp của môi trường sống đó là: đất, nước, không khí. Đất là một tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất do đó cần thiết phải bảo vệ môi trường đất. Phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất để quản lý và lên phương án xử lý, cải tạo và phục hồi đất là điều rất cần thiết.

Quy định về điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất

Quy định về điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất
Khu vực phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất? Trách nhiệm lập báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất thuộc về đối tượng nào? Tìm hiểu trong bài chia sẻ dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng