Luật sư tư vấn về chủ đề "mua sắm công"

mua sắm công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua sắm công.

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường ?

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường ?
Thưa Luật sư. Cơ quan đã nhận được câu trả lời tư vấn về câu hỏi, gói thầu có tổng dự toán 2.400 triệu đồng có áp dụng hình thức trào hàng cạnh tranh thông thường không? (gói thầu thuộc nguồn vốn Mục tiêu quốc gia hỗ trợ sản xuất cho nhân dân) Qua câu trả lời tư vấn của Luật sư tôi vẫn chưa được rõ.

Đấu thầu mua sắm công theo cam kết trong EVFTA

Đấu thầu mua sắm công theo cam kết trong EVFTA
Để đảm bảo sự tuân thủ Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm chính phủ Hiệp định EVFTA sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Mua sắm công là gì? Những yếu tố chủ yếu của quy tắc mua sắm công?

Mua sắm công là gì? Những yếu tố chủ yếu của quy tắc mua sắm công?
Mua sắm chính phủ (hay là mua sắm công) là một nội dung quan trọng được đưa vào đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mục tiêu tạo sự thuận lợi, công bằng, đảm bảo quyền và lợi ích của các nhà thầu nội địa và nước ngoài, cũng như tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Chính phủ.

Công tác cải cách thể và vấn đề đặt ra trong cải cách mua sắm công ở đất nước Trung Quốc; Kinh nghiệm đối với Việt Nam

Công tác cải cách thể và vấn đề đặt ra trong cải cách mua sắm công ở đất nước Trung Quốc; Kinh nghiệm đối với Việt Nam
Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tích giúp tôi về công tác cải cách thể chế cũng như vấn đề đặt ra trong cải cách mua sắm công ở đất nước Trung Quốc hiện nay như thế nào? Qua đó, đối với Việt Nam vấn đề này cần phải rút ra và có kinh nghiệm như thế nào?