Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lượng nguyên tử"

năng lượng nguyên tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lượng nguyên tử.

Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử là một trong những hoạt động trong lĩnh vực năng lượng điện tử. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải được sự cho phép của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân.