Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lượng nguyên tử"

năng lượng nguyên tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lượng nguyên tử.

Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6)

Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tư vấn thành lập công ty sản xuất năng lượng sạch ?

Tư vấn thành lập công ty sản xuất năng lượng sạch ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Tôi đang có ý định thành lập 1 công ty chuyên về nghiên cứu chuyển giao các thiết bị, công nghệ năng lượng và môi trường, và sản xuất các loại nhiên liệu, năng lượng sạch. Tôi muốn hỏi: