Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nang Ngach"

Nang Ngach | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nang Ngach.

nang ngach luong

<strong>nang</strong> <strong>ngach</strong> luong
Tôi đang là giáo viên mình non hiện đang hưởng lương trung cấp với hệ số là 226 nếu chuyển sang cao đẳng thì hệ số lương là bao nhiều và ở bật mấy. i.

Chuyển ngach luong.

Chuyển <strong>ngach</strong> luong.
năm. Năm 2014 tôi được đi học lớp cao đẳng điều dưỡng. Vậytôi được chuyển ngach từ ho sinh sang điều

Tính thâm niên?

Tính thâm niên?
với cơ quan nhà nước a nhưng chuyển sang ngach viên chức và ký hợp đồng mới. Vậy số ngày phép theo